Tekfur nedir?

Bizanslıların müstakil valilerine ve Anadolu’nun bazı Hıristiyan beylerine verilen ünvan. Bizans İmparatorluğunda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine Tekfur denirdi. Bunların idari ve askeri vazifeleri vardı. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devletinin ilk zamanlarında Tekfurlarla çok sıkı münasebet kuruldu. Tekfurlar Türk akınlarından korunup, istiklallerini muhafaza etmek için Türklere çok miktarda vergi verirlerdi. Tekfurların bazıları durumlarını muhafaza edebilmek için Türk kumandan ve beyleriyle akraba olma yollarına başvururlardı. Bu sebepten ekserisi kızlarını Türk kumandan veya oğullarına gelin verirlerdi. Bu tekfurların içinden Müslüman olanlar da oldu. Bunlardan Harmankaya Tekfuru Köse Mihal en meşhurudur. Osmanlı Devletine ve İslamiyete hizmetlerde bulundu. (Bkz. Köse Mihal) Bizans İmparatorluğu yıkılınca tekfurluk da tamamen tarihe karıştı.

Sözlükte "tekfur" ne demek?

1. Bizans ımparatorluğu döneminde vali aşamasında olan yöneticilerle anadolu ve rumeli'deki hıristiyan beylerine verilen ad.

Tekfur kelimesinin ingilizcesi

hist. Christian feudal lord, Christian ruler of a town or locality (in Anatolia or Rumelia).
Köken: Ermenice

Son eklenenler